พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลงนามถวายพระพร และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเราชมงคลธัญบุรีรังสรรค์ น้อมอภิวันท์ถวายองค์ภูมิพล” พร้อมลงนามถวายพระพร วันที่ 22 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

มทร.ธัญบุรีนำ “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more