คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเราชมงคลธัญบุรีรังสรรค์ น้อมอภิวันท์ถวายองค์ภูมิพล” พร้อมลงนามถวายพระพร วันที่ 22 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

มทร.ธัญบุรีนำ “กระเช้าบุปผชาติ มาลีวิจิตร” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more