รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา กล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท คอร์ปปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น (CTS) จำกัด

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more