รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ศิลปะในรัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

ผศ.อริยา  สุอังคะวาท

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม ตามแบบพิธีโบราณ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

คณะศิลปกรรมศาสตร์  ม

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more