คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Art Meeting ครั้งที่ 3 & Mini Exhibition “ครุฑวิหคเทวะแห่งพลังอำนาจ” เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.สุวัฒน์  แสนขั

Read more

พิธีเปิด และบรรยาย แนวทางการส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ในการประชุม “สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

เปิดโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

รายการ Lighting Talk ช่อง 3 ถ่ายทำสัมภาษณ์ เรื่อง “สาวม้ง สู้ชีวิต” นักศึกษาต้นแบบ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560

รายการ Lighting Talk

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560

การประชุมสภามหาวิทยา

Read more