ต้อนรับคณาจารย์จาก Kyoto Institute of Technology, Takatsuki Senior High School และ Hosokawa Micron Corportion ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ต้อนรับผู้บริหารจาก Meijo University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพื่อหารือเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑ

Read more

เปิดสถาบันพัฒนาทักษะอุตสาหกรรมไทย-เยอรมัน และโครงการสัมมนาและนิทรรศการการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยด้วย Thai-Meister เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

พลอากาศเอก ดร.ประจิน

Read more