รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ๖๐ ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ

นัดพบสถานประกอบการ &

Read more