ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ครั้งที่ 17

ราชมงคลธัญบุรีสัมพัน

Read more

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเด

Read more

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more