มทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ มทร.อีสานรับไม้ต่อ “กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 39

เจ้าภาพ คว้าถ้วยพระร

Read more

พิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ราชมงคลธัญบุรี” จัด

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษา และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more