รับรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 ประเภท “องค์กรดีเด่น”(สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

มทร.ธัญบุรี ปลื้มผ่านการรับรอง และ คว้า 3 รางวัล มาตรฐาน ASIC จากประเทศอังกฤษและเตรียมรับประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more