มทร.ธัญบุรี ปลื้มผ่านการรับรอง และ คว้า 3 รางวัล มาตรฐาน ASIC จากประเทศอังกฤษและเตรียมรับประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผศ.เมธา ศิริกูล เป็น

Read more