ASEAN Young Leaders for Innovation 2016

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการประชุมสุดยอมผู้นำเยาวชนด้านนวัตกรรมในกลุ่มอาเซียน “ASEAN Young Leaders for Innovation 2016” ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากร

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง ๔ ภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

Read more

ประชุมสภา ครั้งที่ 11

ภาพบรรยากาศประชุมสภา ครั้งที่ 11   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

ประกวดบัว

ภาพบรรยากาศการประกวดบัว   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

Read more

พิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒” พร้อมถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร และคณะผู้จัดงาน ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

Read more
Page 1 of 9612345102030...Last »