พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ธ.ค. 2557

    ภาพถ่ายโดย : สำน

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธ.ค. 2557

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 5

    ภาพถ่ายโดย : สำน

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 3

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

พิธี พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 4

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more