ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 ธ.ค. 2557 (บ่าย) อัลบั้ม 1

   ภาพถ่ายโดย : กองป

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 ธ.ค. 2557 (เช้า) ภาพถ่ายทางอากาศ

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 14 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 4

   ภาพถ่ายโดย : คณะเ

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 5

     ภาพถ่ายโดย : กอ

Read more

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13 ธ.ค. 2557 (เช้า) อัลบั้ม 4

    ภาพถ่ายโดย : กอง

Read more