นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ

นัดพบสถานประกอบการ &

Read more

พิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 21

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม &

Read more