พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556 (เช้า) อัลบั้ม 2

  ภาพถ่ายโดย : กองปร

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2556 (เช้า) อัลบั้ม 1

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 พ.ย. 2556 (เช้า) อัลบั้ม 3

ภาพถ่ายโดย : กองประช

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 พ.ย. 2556 (เช้า) อัลบั้ม 2

   ภาพถ่ายโดย : สำนั

Read more

พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 4 พ.ย. 2556 (บ่าย)

  ภาพถ่ายโดย : สำนัก

Read more