มทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ มทร.อีสานรับไม้ต่อ “กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 39

เจ้าภาพ คว้าถ้วยพระร

Read more

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

พิธีปิดการตรวจประเมิ

Read more