นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ถวายพระพร – นา

Read more

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา มหาราชา

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more