การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (อัลบั้ม 3)

การนำเสนอวิสัยทัศน์

Read more

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (อัลบั้ม 2)

การนำเสนอวิสัยทัศน์

Read more

การนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (อัลบั้ม 1)

การนำเสนอวิสัยทัศน์

Read more