มอบวุฒิบัตรการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเ

Read more

ผู้บริหาร National Polytechnic Institute of Cambodia เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 25

Read more

ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

การประชุมผู้บริหาร อ

Read more