ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี” 21 เม.ย. 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง 3 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61

ค่ายอิคคิวซัง &#8211

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ผ

Read more
Page 2 of 212