ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 26 เม.ย. 2561

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 24 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร – ผศ.

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี” 21 เม.ย. 2561

บริหารความเสี่ยง &#8

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง 3 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61

ค่ายอิคคิวซัง &#8211

Read more