การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น ปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือของสาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ผู้บริหารและคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อิมแพคเมืองทองธานี

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more