ประชุมความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

 ภาควิชาคณิตศาสตร์แล

Read more

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประชุมหารือร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more