การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (FENETT’2023 Conference)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานRTBEC 2019 และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ Thai-New Zealand Centre

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ รศ.ดร.

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more