ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

มาตรฐานอาชีพ –

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more