โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพบรรยากาศประกวด ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more