รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันที่ 12 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ประทีป เนอร์สซิ่งโฮม

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more