พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “วันราชมงคล”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more