รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เข้าพูดคุยให้กำลังใจ นักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศ บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

ศูนย์บริการโลหิตแห่ง

Read more

ภาพบรรยากาศ บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สภานักศึกษา องค์การน

Read more