รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อนำผลงานไปจัดแสดงใน นิทรรศการภาพพิมพ์สมเด็จพระเทพฯ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ภาพบรรยากาศ งานแสดงนิทรรศการอาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 5

งานแสดงนิทรรศการอาจา

Read more

นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ ชุด ดอกไม้แย้มบาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

อาจารย์สาโรจน์  อนัน

Read more