คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาอินโดนีเซีย Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII)

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

สัมมนาสหกิจศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดนีเซีย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจา

Read more