นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

นักศึกษาเกาหลีเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาเกาหลีดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะนักศึกษาจาก Seoul

Read more