ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งจากเศษกระดาษ

ตอน : เฟอร์นิเจอร์แล

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างอาชีพ

วันที่ออกอากาศ 21 มิ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน การนวดเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์ตำรับครีมลดเซลลูไลท์

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ปูนซีเมนต์จากธรรมชาติ

ภาพบรรยากาศการบันทึก

Read more