นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบทุน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ เข้าร่วมพิธีมอบทุน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา”

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more