พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more