กิจกรรมศึกษาดูงาน “นวัตกรรมผ้าใยกล้วย จังหวัดปทุมธานี”

รศ.ดร.วารุณี อริยวิร

Read more

นายผล  ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ร่าง) แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

แผนพัฒนาเมืองอัจฉริย

Read more

มอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายชุมพล  พรประภา  ป

Read more