การเสวนาหัวข้อ “บทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่สังคม”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และด้านงานวิจัย

ร่วมมือ – ผศ.ด

Read more

ประชุมความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

 ภาควิชาคณิตศาสตร์แล

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท เอสเอ็มเอ โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ Dian Nuswantora University ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more