ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการ “สื่อเสียงเพื่อน้อง” ( Sound For Young)

นักศึกษาสาขาเทคโนโลย

Read more