นำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อัลบั้ม ๒)

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเ

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ Fashion Bouquet

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Read more

Presenter RMUTT ปี 2556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Read more