คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศา

Read more

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแฟชั่นโชว์ภายใต้ชื่อ Fashion Bouquet

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

โครงการเทคโนโลยีคหกร

Read more