คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม freshy night 2012 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม พิธีศิลป์จุ่ม เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more

มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555

คุณยอดชาย ก้องกังวาล

Read more