ผศ.ดร.ปาริชาติ คลื่นสุวรรณ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61

ผศ.ดร.ปาริชาติ คลื่น

Read more

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา “ค่ายภาษาอังกฤษ 2560” ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2560

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิ

Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย วันที่ 23 ก.ค. 2559

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจ

Read more

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๗ วันที่ 6 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศการอบรมมั

Read more