ละครเวทีขุนช้างขุนแผน ตอน สร้อยฟ้า-ศรีมาลาละเลงขนมเบื้อง

สาขาวิชานาฏศิลป์ ภาค

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีเปิดโครงการ Arts Work Shop และนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 8

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธน

Read more

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชานาฏดุริยางคศิ

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แก่นักศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห

Read more