มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด และบริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more