การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (FENETT’2023 Conference)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel PITEL เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มสัญลักษณ์ และพิธีประดับแถบของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ชมงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more