รับรางวัล Silver Medal จากการประกวด WorldInvent TM22+23 SINGAPORE International Invention Show (WoSG)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

รับรางวัล GOLD MEDAL จากการประกวด INNOVERSE Innovation & Invention Expo 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

แสดงความยินดี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง Low Carbon Bricks

ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ 

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด (สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่

Read more