ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบเช้า

ไหว้ครู – นายว

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี Module III : Building and effective leader

เปิดงาน – นายว

Read more

นำเสนอผลงาน TOT

นำเสนอผลงาน TOT นักศ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณบดี ทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ลงแขกเกี่ยวข้าวที่บึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more