นำเสนอผลงาน TOT

นำเสนอผลงาน TOT นักศ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คณบดี ทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 9 มิ.ย. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ลงแขกเกี่ยวข้าวที่บึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้สายวิชาชีพด้านไอที MFEC GET READY ฉลาดเลือกแบบคนรุ่นใหม่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan สำหรับการขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more