พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 สถาบัน

มทร.ธัญบุรี ผนึก สถา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง

Read more

อบรมการทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more