รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๙” วันที่ 16 ก.พ. 2562

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๘” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเด

Read more

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more