พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ “ตะวันออกเกมส์”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ภาพบรรยากาศ การมอบโล่ และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ การมอบโล

Read more

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 15 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแถลงข่

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more