การประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการอ

Read more

นาย สุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นาย สุรชัย  ขันอาสา

Read more

การประชุมสรุปการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 18 วันที่ 25 ต.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 5 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more