พิธีลงนามความร่วมมือกับ University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนีย

Read more

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี จัดกิจกร

Read more

มทร.ธัญบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน ฯ มทร.อีสานรับไม้ต่อ “กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 39

เจ้าภาพ คว้าถ้วยพระร

Read more

รมว.อว. เปิดกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 9 มทร. “ธัญบุรีเกมส์ 38” ย้ำใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

รมว.อว. “เปิดกีฬาราช

Read more