มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2 (The 2nd RMUT-TRM Day)

“9 ราชมงคล” ผนึกกำลั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี (RMUTT-PSF)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

แถลงความสำเร็จโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง”

สำเร็จ!! พัฒนาครูด้ว

Read more